Wat zijn typische zomerbloemen? (2023)

DoorLeroy

Omdat niet iedereen weet welke bloemen er in de zomer bloeien, belichten we in dit artikel een paar typische zomerbloemen uit. Je kunt ze naar hartenlust combineren in een mooie vaas of zet een paar verschillende soorten bloemen in een aantal kleine vazen bij elkaar.

Hoofdfoto: Unsplash / Sugar Bee

Zomerbloemen fleuren alles op

Echte zomerbloemen zijn de bloemen die in de zomermaanden in de buitenlucht worden gekweekt. Rozen zijn ultieme zomerbloeiers. Een romantisch boeket van rode bloemen voor je geliefde combineer je fraai met verschillende groene materialen en siertakken. Prachtig en enorm vrolijk is een boeket van allerlei verschillend gekleurde rozen. Niet alleen staan ze schitterend in huis, ze ruiken ook nog eens heerlijk.

De zonnebloem is een typisch symbool voor de zomer. Wie kent niet de eindeloze gele velden met deze Helianthus? Met het ronde hart omringd door gele blaadjes is de zonnebloem als een zon die iedereen een zomers gevoel geeft. Door de grote bloemen zijn ze niet eenvoudig te combineren, maar van een boeket heb je lang plezier. Bekijk hier al onze zomerboeketten.

Wat zijn typische zomerbloemen? (1)

Bloemen mixen en matchen

Er is een groot scala aan zomerbloeiers. Van indrukwekkende grote bloemen zoals die van de ridderspoor en de lange bloemaren van de steppenlelie tot kleinere bloeiers zoals de vrouwenmantel en de spirea. De geelgroene vrouwenmantel combineert mooi in vrijwel elk boeket, terwijl de felle en opvallende kleuren van de spirea het solitair mooier doen. Ridderspoor is er in diverse kleuren, maar bloeit in overwegend blauwe tinten.

Wat zijn typische zomerbloemen? (2)

Kleurrijke zomerbloemen

Een bos uitbundig bloeiende dahlia’s in een gele kleur of een kleurrijke mix van lelies? Of toch liever een stijlvol boeket met exclusieve bouvardia? Van deze tropische groenblijvende bouvardia kun je zeker twee weken plezier hebben in een vaas.

De lisianthus is ook een bloem die in de zomer bloeit en zie je terug in veel boeketten. De bloem oogt wat teer, maar is prachtig en te koop in zestien verschillende kleuren. Er zijn zowel enkelbloemige als dubbelbloemige lisianthus.

Wat zijn typische zomerbloemen? (3)

Opvallende bloemen in de zomer

Andere zomerse bloemen zijn natuurlijk pioenrozen. Met hun grote bloemen in wit, geel, rood of roze zijn pioenen een echte blikvanger. Hetzelfde geldt voor de gladiolen met aren vol met schitterend gekleurde bloemen. Gladiolen kunnen wel anderhalve meter lang worden. Violieren zijn met een maximale lengte van vijftien centimeter niet zo groot, maar geuren heerlijk. Benieuwd naar al onze vrolijke bloeiers? Je vindt hier onze lenteboeketten en hier onze zomerboeketten.

Wat zijn typische zomerbloemen? (4)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 26/05/2023

Views: 6046

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.